ΕΟΡΤΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ. ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

Ὑπό τήν κραταιάν σκέπην τῶν Ἀρχαγγελικῶν Πτερύγων, ἑωρτάσαμεν μετά πάσης λαμπρότητος, τό Πάσχα τοῦ Νοεμβρίου, τήν λαμπράν ἑορτήν τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, ἐν ᾗ ἅγει τά σεπτά αὐτοῦ Ὀνομαστήρια, ὁ Σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, Μητροπολίτης Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. Ἄγγελος.

Ὀλίγες ἡμέρες ἐνωρίτερον τῆς Ἑορτῆς, συνέδραμον ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς, ἐκ μέν τῆς Ἐώας ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος Μυρέων κ. Κλεόπας, ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἐν ταῖς Φιλιππίναις Νήσοις, ἐκ δέ τῶν Δυσμῶν ὁ Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος Ἐκουαδόρ & Λατινικῆς Ἀμερικῆς κ. Χρυσόστομος.

Λόγῳ δυσχερειῶν εἰς τήν ἔκδοσιν Βίζας, δέν μπόρεσε νά παραστῆ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Ραφαήλ. Ἐγκαρδιώτατον, ὡστόσον, ἦτο τό εὐχετήριον Πατριαρχικόν Γράμμα πού ἀπέστειλε καί ὡσαύτως ἐδημοσίευσεν εἰς τό Διαδίκτυον, ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης (βλ. σχετική φωτό).

Τό δέ Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, πού ἔλαβεν χώραν τό ἑσπέρας τῆς 7ης/20ης Νοεμβρίου, ἦτο ἐκπάγλου λαμπρότητος καί μεγαλωσύνης (βλ. φωτό). Παρ᾽ ὅλην τήν δριμύαν βροχόπτωσιν καί τήν ἀδυναμίαν ἐπικοινωνίας, ἑκατοντάδες Πνευματικῶν Τέκνων τοῦ Μακαριωτάτου παρέστησαν, διά νά καθυποβάλουν νοερῶς, τά σέβη καί τάς προσευχάς των, ὑπέρ τοῦ Ἑορτάζοντος Πνευματικοῦ των Πατρός.

Τό Εὐχετήριον Πατριαρχικόν Γράμμα, τοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Ραφαήλ.
Поздравление Блаженнейщему г-ну г-ну АНГЕЛОСУ, Патриарха Московского г-на г-на Рафаила.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Δικαιώματα Ἀντιγράφου 2011-2021. Μέ τήν ἐπιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright 2011-2021. All rights reserved.