Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας
Στιγμιότυπο οθόνης: 7 Δεκεμβρίου 2021

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀδελφοί,
ἰδού δή τί καλόν ἤ τί τερπνόν, ἤ μή τό κατοικεῖν ἀδελφούς ἐπί τό αὐτό!

Ἀπό 13/26 Μαρτίου 2011, ἐγκαθιδρύθη πλέον ἐπισήμως, πλήρης Ἐκκλησιαστική Κοινωνία, μεταξύ τῆς Ἱερᾶς Μητροπολιτικῆς Συνόδου Πατρώου Ἑορτολογίου Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καί τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Αἰ Ἀδελφαί Ἐκκλησίαι, ἐν χαρᾷ Χριστοῦ, ἐδεσμεύθησαν πρός ἅλληλαι, ὅπως ἐργασθῶσι πρός Δόξαν Θεοῦ καί προβολή τοῦ Παραδοσιακοῦ Πατερικοῦ Πνεύματος τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.


Δικαιώματα Ἀντιγράφου 2011-2021. Μέ τήν ἐπιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright 2011-2021. All rights reserved.