ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἱερά Μητροπολιτική Σύνοδος Πατρώου Ἑορτολογίου

(Σύνοδος ΑΥΛΩΝΟΣ)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀδελφοί, χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ·

αὐτή εἶναι ἡ ἀνανεωμένη σελίδα Διαδικτύου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπολιτικῆς Συνόδου Πατρώου Ἑορτολογίου, τῆς ΓΝΗΣΙΑΣ OΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Εἰς αὐτήν, μπορεῖτε νά ἐνημερώνεστε γιά τά Συνοδικά μας Νέα καί τήν Πατερική Ὀρθόδοξη δράση τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

Ἡ Ἱερά Μητροπολιτική Σύνοδος Πατρώου Ἑορτολογίου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἱδρύθηκε ἐπισήμως τό ἔτος 2010, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΥ, μέ τήν συμμετοχή τῶν Βοηθῶν Ἐπισκόπων: Μαρτυρουπόλεως (Νῦν Εὐχαΐτων) Πορφυρίου (Ἀρχιγραμματέως), Παμφυλίας Γαβριήλ καί Βιθυνίας Χερουβείμ.

Σήμερα, ἀριθμεῖ 19 Ἀρχιερεῖς ἀνά τήν ὑφήλιο μέ σπουδαῖα Ὁμολογιακή καί Ἱεραποστολική δράση.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Σκοπός της εἶναι

 • 1
  Ἡ διάδοσις τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὅπως αὐτή ἐκπηγάζει ἀπό τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν καί ὅπως αὐτή ὁριοθετήθηκε ὑπό τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Ἐννέα Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Πέραν τούτων τῶν Κανονικῶς Παραδεδομένων, οὐδέν ἄλλο ἀναγνωρίζουμε ὡς στοιχεῖο τῆς Πίστεώς μας, οὔτε καί κηρύττουμε, οὔτε καί ἀποδεχόμεθα.
 • 2
  Ἡ προβολή τοῦ Λατρευτικοῦ Μεγαλείου τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα ἀπό τήν μακραίωνα Λειτουργική Παράδοση, πού ἔχει σάν κέντρο της τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων, τήν Θείαν Εὐχαριστίαν.
 • 3
  Ἡ διακήρυξις, διά τοῦ σιωπηροῦ προσωπικοῦ βιώματος, τῶν Μοναχικῶν ἰδεωδῶν, ὅπως αὐτά ἐπί αἰῶνες ἐφαρμόστηκαν στά μεγάλα Μοναστικά Κέντρα καί δή τό Ἅγιον Ὄρος καί συνεχίζουν νά ἐφαρμόζονται ἀπαράλλακτα στά δικά μας Μοναστήρια.
 • 4
  Τό προφητικό κήρυγμα τῆς Μετανοίας πρός τούς ἐκτός Γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως (ἄρα καί ἐκτός Ἐκκλησίας) εὑρισκομένους ἀδελφούς, ὡς καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ ἀτομικοῦ ἐξαγιασμοῦ, μέσῳ τοῦ ἀνελλιποῦς Μυστηριακοῦ Βίου, διά τά συνειδητά μέλη τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας καί τῆς Μιᾶς Πίστεως.
 • 5
  Τό σθεναρό ὁμολογιακό παρόν ἔναντι τῶν ἀνόμων μεθοδεύσεων τῶν Ἀντιχρίστων δυνάμεων τοῦ Σκότους, πού σκοποῦν εἰς τό “…πλανηθῆναι εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς…”, χρησιμοποιώντας κυρίως τά τεχνολογικά σύγχρονα μέσα, στά πλαίσια τῆς Παγκοσμιοποιήσεως -μέ τήν συνδρομή τῆς Παναιρετικῆς Κινήσεως τοῦ ἀντιΘέου Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν λοιπῶν ΝεοΕποχιτικῶν ἑσμῶν καί συνοθυλευμάτων.
 • 6
  Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ἤτοι τῶν ἀπανταχοῦ Τοπικῶν Συνόδων, εἰς τάς ὁποίας ἔνεκεν ἰδιαζόντων Διοικητικῶν συνθηκῶν, ἔχει μερισθεῖ ἡ τοῦ Xριστοῦ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία ἧς πολυποθήτου καί Χριστοποθήτου Ἑνώσεως, γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, ΑΜΗΝ!

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΣΑ.

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΣΑ.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱ.Συνόδου, Μητροπολίτης Βιθυνίας & Παμφυλίας κ.κ. Χερουβείμ
ὁ Αρχιεπίσκοπος Πενταπόλεως κ. Κύριλλος
Ὁ Αρχιεπίσκοπος Μυρέων κ. Σεραφείμ,
ὁ Ἐπίσκοπος Μαρτυρουπόλεως κ. Σεραφείμ
ὁ Ἐπίσκοπος Μοναστηρίου κ. Πανάρετος
Ὁ Ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων κ. Αγαθάγγελος


Δικαιώματα Ἀντιγράφου 2011-2021. Μέ τήν ἐπιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright 2011-2021. All rights reserved.