Εκλογή Μετ. Χερουβίμ

22 Μαΐου, 2021
Το Σάββατο προ της εορτής των Αγίων Μυροφόρων συνήλθε η Ιερά Σύνοδος με σκοπό την εκλογή νέου Μητροπολίτη μετά την κοίμηση του Πατρός μας. Άγγελου Αυλώνα και οι πρόσφατοι θάνατοι του Απ. Πορφύριος, Βπ. Γαβριήλ και Bp. Avacum. Στη συνοδική συνεδρίαση προήδρευσε ο Μετ. Σεραφείμ Μόσχας μετά από πρόσκληση των παρισταμένων επισκόπων. Στους επιζώντες Έλληνες […]

ΕΟΡΤΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ. ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

1 Νοεμβρίου, 2013
Ὑπό τήν κραταιάν σκέπην τῶν Ἀρχαγγελικῶν Πτερύγων, ἑωρτάσαμεν μετά πάσης λαμπρότητος, τό Πάσχα τοῦ Νοεμβρίου, τήν λαμπράν ἑορτήν τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, ἐν ᾗ ἅγει τά σεπτά αὐτοῦ Ὀνομαστήρια, ὁ Σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, Μητροπολίτης Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. Ἄγγελος. Ὀλίγες ἡμέρες […]

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ.

1 Απριλίου, 2012
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ Ἄς ἔχει δόξα ἡ Ὑπερευλογημένη Δέσποινα, Κυρία Θεοτόκος, διά τά μεγαλεῖα πού μᾶς ἐπεφύλαξεν ἐφέτος, ἀμοίβωντας τοιουτοτρόπως τούς ἀτρύτους μόχθους ὑπέρ τοῦ Μεγαλείου τῆς Πίστεώς μας πού ἐπί 35ετίαν ὅλην, καταβάλλει ὁ σοφώτατος εἰς τήν κρίσιν καί ἡσύχιος εἰς τόν τρόπον, Πατήρ & Γέρων & Ποιμενάρχης ἡμῶν, ὁ γεραρός Μητροπολίτης […]

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ

1 Μαΐου, 2011
Μετά λαμπρότητος ἀπεριγράπτου, σεμνοπρεποῦς Μοναστικοῦ ἤθους ἀλλά καί Βυζαντινοῦ Ὀρθοδόξου Μεγαλείου, ἑορτάσαμεν κι ἐφέτος τήν Πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Συνοδικῆς Μονῆς τῆς Θεογεννήτορος. Ἄψογη ὀργάνωσις, ὑποδειγματική τάξις, θερμή δοχή τῶν πολλῶν χιλιάδων προσκυνητῶν, οἵτινες προσῆλθον μέ κάθε δυνατόν μέσον καί τρόπον διά νά συμπανηγυρίσουν μεθ᾽ ἡμῶν, χαρακτήρισαν τήν ἐφετινή Πανήγυριν.

Δικαιώματα Ἀντιγράφου 2011-2021. Μέ τήν ἐπιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright 2011-2021. All rights reserved.