ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ὁ Σεπτός Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπολιτικῆς Συνόδου τῆς καί Πρωθιεράρχης τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἑλλάδος,
Μητροπολίτης Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΣ,
σέ Διασυνοδικήν Ἐκδήλωσιν, μετά τοῦ Ἁγιωτάτου Γνησίου Ὀρθοδόξου Πατρίαρχου Μόσχας & πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. ΡΑΦΑΗΛ
ΕΝΘΕΝ ΚΑΙ ΕΝΘΕΝ: οἱ Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καί οἱ ἀδελφοί ἐκ Ρωσίας, Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Μητροπολίτης Βιθυνίας & Παμφυλίας κ.κ. Χερουβείμ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Τυφλίδος καί πάσης Ἰβηρίας κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ

ΜΕΛΗ

Ὁ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Πενταπόλεως κ. Κύριλλος

Αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου

Ὁ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κ. Σεραφείμ

ΜΕΛΗ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κολομβίας καί πάσης Λατινικῆς Ἀμερικῆς κ. Παντελεήμων

ΜΕΛΗ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μοραβίας κ. Γαβριήλ

ΜΕΛΗ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θεοδοσιουπόλεως κ. Θεοφύλακτος

ΜΕΛΗ

Ο Αρχιεπίσκοπος Σουτσεάβα Παχώμιος

ΜΕΛΗ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰλλυρικοῦ κ. Εἰρηναῖος

ΜΕΛΗ

Ὁ Ἐπίσκοπος Μαρτυρουπόλεως κ. Σεραφείμ

ΜΕΛΗ

Ὁ Ἐπίσκοπος Σταυροπηγίου κ. Πρωτόκλητος

ΜΕΛΗ

Ο Εφημέριος Επίσκοπος Καππαδοκίας Παΐσιος

ΜΕΛΗ

Ο Εφημέριος Επίσκοπος Μοναστηρίου Πανάρετος

ΜΕΛΗ

Ο Εφημέριος Επίσκοπος Παφλαγώνος Εφραίμ

ΜΕΛΗ

Ο Εφημέριος Ευχαίων Αγαφάγγελος

ΜΕΛΗ

Δικαιώματα Ἀντιγράφου 2011-2021. Μέ τήν ἐπιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright 2011-2021. All rights reserved.