Ἐκ τῆς Ἰερᾶς Συνόδου

Λίγα λόγια γιά τήν Σύνοδόν μας

Ἡ Ἱερά Μητροπολιτική Σύνοδος Πατρώου Ἑορτολογίου τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος, ἱδρύθηκε ἐπισήμως τό ἔτος 2010, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΥ, μέ τήν συμμετοχή τῶν Βοηθῶν Ἐπισκόπων: Μαρτυρουπόλεως Πορφυρίου (Ἀρχιγραμματέως), Παμφυλίας Γαβριήλ καί Πενταπόλεως Χερουβείμ.

Ἀκολουθεῖ τό Πάτριον Ἰουλιανόν Καλανδάριον καί κοινωνεῖ Ἐκκλησιαστικῶς μέ Παραδοσιακές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τοῦ Ἐξωτερικοῦ.


Δικαιώματα Ἀντιγράφου 2011-2021. Μέ τήν ἐπιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright 2011-2021. All rights reserved.