Η απόλυση της λειτουργίας μετά την εγκατάσταση του Μετ. Χερουβείμ ως Μητροπολίτης και Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου.


Ο εορτασμός, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 πιστοί, της εορτής των Αγίων Μυροφόρων στη Συνοδική Μονή Θεογεννήτορος στον Αυλώνο Αττικής.


Δικαιώματα Ἀντιγράφου 2011-2021. Μέ τήν ἐπιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright 2011-2021. All rights reserved.